Conservació de l'aigua i projectes d'energia hidroelèctrica: Tipus de Draga i el seu mètode de construcció

Tipus d'aspiració de Draga, Ascensor cub de cadena, captura de diverses formes com Yang Yang i pala.

Draga de succió

Draga de succió tallador aspiració i dues que s'arrosseguen d'aspiració.

1. la draga de succió tallador i el seu mètode de construcció

(1) Draga de succió de tallador;

(2) el mètode bàsic de construcció de la draga de succió tallador: creu tipus de tall.

2. la draga de succió tremuja al final

Que s'arrosseguen Draga de succió tremuja és un cinturó autopropulsada, auto Hopper, Draga de dredge de costat navegació lateral aspiració.

la draga de cadena

Mètode de construcció de Draga de cadena, generalment utilitza que la creu-tall pot contrarestar creu per excavar o excavar horitzontal aigües avall. Heng cavar, aigües amunt i aigües avall, amb un màster (cua) àncores moviment casc i quatre cares d'ancoratge i dragatge.