Orientació al client
Impliquen KAT maquinària i clients competitius en R & D projectes per ajudar-nos millor entendre les seves necessitats i treballin amb nosaltres per a desenvolupar i provar nous models que responen a les necessitats.
L'entrada client ha guiat millores en la utilitat, visibilitat, estabilitat, potència, facilitat de transport, ampliada temps entre proveïment, reducció de soroll i a partir de fred, només per nomenar uns quants.
Protecció del medi ambient
Sabem que la gestió dels recursos responsable és vital per a la nostra empresa, els nostres empleats, nostres clients, els nostres veïns i el nostre món. Treballem incansablement per desenvolupar i oferir productes que són el so i sensible, eficient i eficaç.
Millorar la vida
Una empresa de gran maquinària és també un gran ciutadà. Tot el nostre esforç, maquinària KAT ha intensificat per donar suport i enriquir la qualitat de vida i obres, així com altres parts del món.